Tietosuojailmoitus


Herättäjä-Yhdistyksen tietosuojailmoitus
1. Rekisterinpitäjä
Herättäjä-Yhdistys ry, 
PL 21, 62101 Lapua
, Puh. (06) 433 5700,
 Herättäjä-Yhdistyksen y-tunnus: 0180680-7
2. Rekisterin nimi
Herättäjä-Yhdistyksen asiakasrekisteri
3. Yhteyshenkilö
Kirsti Reinilä
, Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua
, Puh. 0400 806 291
, etunimi.sukunimi@h-y.fi
4. Miksi keräämme tietoja?
Rekisterin käyttötarkoitus on Herättäjä-Yhdistyksen jäsenten, vapaaehtoisten, lahjoittajien, lehtien tilaajien ja muiden asiakkaiden yhteystietojen ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Herättäjä-Yhdistyksen, tai erityistapauksissa myös Aholansaaren ja Wanhan Karhunmäen, toiminnasta ja kampanjoista sähköpostilla tai paperipostilla. Lisäksi rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää Herättäjä-Yhdistyksen suoramainontaa.
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
palvelun toteuttaminen,
asiakastapahtumien varmentaminen,
asiakaspalvelun kehittäminen,
markkinointi (suoramainonta)
analysointi ja tilastointi ja
tutkimukset
5. Mitä tietoja keräämme?
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Jäsen- / asiakasnumero
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Syntymäaika
Sukupuoli
Kieli
Rippikoululaisten henkilötunnus (poistetaan rippikouluvuoden jälkeen) ja huoltajan yhteystiedot
Asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten tilaus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailutiedot ja peruutustiedot
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Mahdolliset tarjonnanestotiedot
Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
Lahjoitussopimukset
6. Kuinka keräämme tiedot?
Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan asiakkaalta itseltään puhelimitse, postitse tai internetin kautta erilaisilla lomakkeilla, tapahtumissa täytetyillä yhteyslomakkeilla tai sähköpostitse. Esimerkiksi seurakuntien työntekijöiden työhön liittyvät osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet voidaan kerätä julkisilta verkkosivuilta.
7. Miten säilytämme tietojasi?
Rekisteriä säilytetään pelkästään sähköisessä muodossa ja vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.
8. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?
Herättäjä-Yhdistys ei anna verkkosivuilla ja kampanjatapahtumissa kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille, ja tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. Rippikoululaisten yhteystiedot annetaan Aholansaarelle rippikoululeirin laskuttamista varten, sekä Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisterin rekisterisihteerille. Herättäjä-Yhdistyksen puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme, antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu tietosuojailmoitukset mukaisesti (esim. lehtien osoitteistot lähetetään painotaloille salattua yhteyttä käyttäen ja/tai lukittuna excel-tiedostona). Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.
9. Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?
Sinulla on oikeus (yhteydenotto esimerkiksi soittamalla tai sähköpostitse, kohta 2.):
 – Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista tai poistamista. 
- Kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointia varten. 
- Kieltää henkilö- ja yhteystietojen julkaiseminen ja luovuttaminen eteenpäin (vapaaehtoiset vastuunkantajat).
– Tarkastaa rekisterissämme olevat sinua koskevat tiedot. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.