Körtit tekevät kirkon nuorisotyötä

Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyö on osa evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyötä. Herännäisyydellä eli körttiläisyydellä ei ole omaa oppia, vaan se sitoutuu ev. lut. kirkon tunnustukseen. Rohkaisemme nuoria kasvamaan ja elämään kristittyinä, osana yhteiskuntaa sekä yhteydessä omaan kotiseurakuntaansa. Haluamme osaltamme muistuttaa siitä, että elämme täällä toisia ihmisiä varten. Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyössä korostetaan arjen vastuullista kristillisyyttä, muistaen Vapahtajan tapaa kohdata ihmisiä. Ihmisten erilaisuus koetaan rikkautena ja voimavarana.
Seurat ja Siionin virsien veisaaminen ovat edelleen osa Herättäjän nuorisotyön toimintaa, jossa myös mukavan yhdessäolon merkeissä leikitään ja pelataan nuoruuden innolla, yhdessä kasvaen. Nuorisotyössä ovat esillä myös musiikki, kansainvälinen diakonia, lähetys, sekä vastuukysymykset luonnosta ja yhteiskunnasta. Toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan: keneltäkään ei tulla kyselemään oman uskon määrää tai laatua. Uskonratkaisu on körttiläisyydessä vieras asia. Siionin virsien äärellä on tilaa kysellä, ja olla rauhassa keskeneräinen. Jumala on suuri ja Jeesus on ylösnoussut; ihminen saa olla näiden asioiden äärellä pieni ja ymmärtämätön, mutta silti turvassa.
Herättäjä-Yhdistys järjestää vuosittain viisi rippikoululeiriä Aholansaaressa. Opetus tapahtuu piispainkokouksen hyväksymän rippikoulujen opetussuunnitelman (RKS 2001) mukaisesti. Lisäksi leireillä tutustutaan herännäisyyden keskeisimpään sisältöön, sekä mm. seura- ja talkooperinteeseen. Nuorisotyö järjestää rippikouluja varten myös isoskoulutuksen, jonka käy vuosittain noin 60-80 nuorta. Heille suositellaan painokkaasti myös oman kotiseurakuntansa isoskoulutusta.
Herättäjän nuorisotyössä toimii kaksi päätoimista nuorisosihteeriä. Nuoret kantavat itse paljon vastuuta toiminnasta. Vuosittaisessa Saari-tapahtuman yhteydessä pidettävässä nuorisokokouksessa nuoret valitsevat keskuudestaan alueyhteyshenkilöt, jotka ideoivat ja toteuttavat nuorten toimintaa kahdeksalla alueella eri puolilla Suomea. Alueyhteyshenkilöiden ja työntekijöiden avustuksella nuoret järjestävät itse ideoimiaan nuorteniltoja, viikonloppuleirejä, konsertteja ja tapahtumia.
Nuori Yty on valtaosin nuorten itsensä toimittama nuorten lehti. Ytyä toimittaa nuorista kasattu toimituskunta, päätoimittaja ja vierailevat kirjoittajat. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa
Alueellisten seurojen ja tapahtumien lisäksi Herättäjäjuhlat kokoavat yhteen nuoria eri puolilta Suomea. Nuorilla on Herättäjäjuhlien yhteydessä myös omaa ohjelmaa, kuten yökahviloita ja konsertteja. He osallistuvat lisäksi talkootöihin. Nuorison projektina juhlilla on perinteisesti etiketittää ja myydä lähes 10 000 pussia körttipastilleja, päivystää nuorisotyön kojulla juhlatorilla sekä toimia. esim. invaruokailussa avustajina.