Riparit Aholansaaressa

Rippikoulut Aholansaaressa ovat jo viidenkymmenen vuoden ajan olleet keskeinen osa Herättäjän nuorisotyötä. Niiden opetus tapahtuu piispainkokouksen hyväksymän rippikoulujen opetussuunnitelman (RKS 2017) mukaisesti, aivan kuten seurakunnissakin.
Rippikoulu on kasteopetusta: siellä on tarkoitus tutustua siihen uskoon mihin on lapsena kastettu, ja kirkkoon johon on samalla liitetty. Riparilla oppitunnit ovat usein toiminnallisia ja vaihtelevia. Niiden lisäksi ohjelmassa on myös mukavaa yhdessäoloa, ryhmätyöskentelyjä, pelejä ja leikkejä, mahdollisuuksia käyttää luovia kykyjään, saunomista, uintia ja milloin mitäkin keksitään touhuta. Leireillä ehditään tutustua paitsi muihin nuoriin, myös siihen mitä körttiläisyys on, sekä mm. seura- ja talkooperinteeseen. Rippikoulua edeltävä seurakuntaan tutustumisjakso suoritetaan omassa kotiseurakunnassa, joten on syytä mennä mukaan kotiseurakunnan riparitilaisuuksiin, kun kutsu käy.
Rippikoulu on jokaiselle myös matka omaan itseensä. Leirillä on mahdollisuus tutustua omaan ajatusmaailmaansa ja hahmottaa paikkaansa esim. osana perhettä, kaveripiiriä, koululuokkaa, yhteiskuntaa, kirkkoa, ja koko maailmaa.
Konfirmaatiomessu pidetään aina lauantaina leirin päätteksi Aholansaaressa. Sinne ovat tervetulleita kaikki kummit, perheet, läheiset ja sukulaiset.
Ripareilla on mukana 5-6 isosta, jotka ovat enimmäkseen kaksi vuotta vanhempia kuin leiriläiset, sekä kaksi kertaalleen jo isosena ollutta yli-isosta. Leirin vetäjät ovat nuorekasta joukkoa: nuorisotyöntekijöitä, kirkollisten alojen opiskelijoita, musiikinopettajia, sekä tietenkin pappeja.
Herättäjän nuorisotyö järjestää rippikouluja varten myös isoskoulutuksen, jonka käy vuosittain noin 60-80 nuorta, ja johon kaikki riparin käyneet ovat tervetulleita.
Konfirmaatio antaa oikeuden toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja asettua 18-vuotiaana ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Rippikoulu on kirkkohäiden edellytys.
Lisää yleistä rippikoulutietoutta evankelisluterilaisen kirkon verkkosivuilta.

Riparikuvia Aholansaaresta